ועדת היגוי

דניאל רוד, סמנכ"ל חטיבת הנדסה ופיתוח, נתיבי ישראל (נת"י), יו"ר הכנס

דניאל רוד

יגאל גוברין

ישראל דוד

אדי קורן

איתי לויתן

מיקי גרונסקי

עמי פורן