ועדת היגוי

דניאל רוד, סמנכ"ל חטיבת הנדסה ופיתוח, נתיבי ישראל (נת"י), יו"ר הכנס

דניאל רוד

יגאל גוברין

ישראל דוד

אדי קורן

 

ועדת ההיגוי בראשות יו"ר הכנס מהנדס עשהאל גדות, מורכבת מחברי הנהלת האיגוד, חברי ועד האיגוד, פרופ' אהוד מניפז יו"ר חבר הנאמנים וראש איגוד מהנדסי תעשיה וניהול ועדי גמליאל יו"ר איגוד סביבה וקיימות בלשכת המהנדסים, האדריכלים והמקצועות הטכנולוגיים בישראל ועוד.

איתי לויתן

מיקי גרונסקי

עמי פורן