ועדת היגוי

דניאל רוד, סמנכ"ל חטיבת הנדסה ופיתוח, נתיבי ישראל (נת"י), יו"ר הכנס

דניאל רוד

יגאל גוברין

ישראל דוד

אדי קורן

 

ועדת ההיגוי בראשות יו"ר הכנס מהנדס עשהאל גדות, מורכבת מחברי הנהלת האיגוד, חברי ועד האיגוד, פרופ' אהוד מניפז יו"ר חבר הנאמנים וראש איגוד מהנדסי תעשיה וניהול ועדי גמליאל יו"ר איגוד סביבה וקיימות בלשכת המהנדסים, האדריכלים והמקצועות הטכנולוגיים בישראל ועוד.

איתי לויתן

מיקי גרונסקי

עמי פורן

חברי הנהלת איגוד המהנדסים

חברי הנהלה

מהנדס יגאל גוברין, יו”ר האיגוד

מהנדס ישראל דוד, מ"מ יו"ר האיגוד

מהנדס יואב סרנה

ד"ר איתי לויתן, יו"ר ועדת השתלמויות

מהנדס גיא גבע

מהנדס נועם רביב

מהנדס יאיר קורנברג

חברי ועד מנהל

קובי ברטוב

רביב טל

יעקב פרידמן

יאיר קורנברג

דן צוקר

אדי ליבוביץ

גלית אגרנטי

ארז איוב

איל דודוביץ

אורן זיטלני

מוני יוקלה 

רענן בן סיני

נעם רביב

פאולינה וייץ

אורלי אינדיצקי

ענת ברשקובסקי

יגאל גוברין 

ישראל דוד 

איתי לויתן 

יאיר דיקמן 

גיא גבע 

אדי קורן 

עמי פורן

יואב סרנה 

צוות האיגוד

 • עו”ד בשמת פלג סרצנסקי

  מנכ”לית האיגוד

 • מהנדס יובל למפל
  מנהל הדרכה

 • מהנדס יהודה כפיר
  פיתוח תכניות הדרכה

 • ענת ענתבי
  מדיה ודיגיטל

 • תמר טריטקוב
  רכזת הדרכה

 • סיוון פרץ
  אדמיניסטרציה

 • לביאה ברומברג
  ליווי פרויקטים

 • רחלה רזניק
  מכירות