ועדת היגוי

דניאל רוד, סמנכ"ל חטיבת הנדסה ופיתוח, נתיבי ישראל (נת"י), יו"ר הכנס

דניאל רוד

יגאל גוברין

ישראל דוד

אדי קורן

איתי לויתן

מיקי גרונסקי

עמי פורן

חברי הנהלת איגוד המהנדסים

חברי הנהלה

מהנדס יגאל גוברין, יו”ר האיגוד
מהנדס ישראל דוד, מ”מ יו”ר האיגוד
מהנדס אדי קורן

ד”ר איתי לויתן, יו”ר ועדת השתלמויות
מהנדס עמי פורן, יו”ר ועדת השתלמויות
מהנדס מיקי (מיכאל) גרונסקי, גזבר

חברי ועד מנהל

אגרנטי גלית

אינדיצקי אורלי

גדרון שמוליק

גוברין יגאל

גוליק דן

גרונסקי מיכאל

גריאני יעקב

דוד דוד

דוד ישראל

דיקמן יאיר

וייץ פאולינה

לויתן איתי

ד”ר ליבוביץ  אדוארד

מרגולין לוזי

מרגולין שי

מריאן דני

סרי רוני

פורן עמי

פרידמן יעקב

קורן אדי

קורנברג יאיר

רוזן ארנון

שקד אורי

צוות האיגוד

 • עו”ד בשמת פלג סרצנסקי
  מנכ”לית האיגוד
 • מהנדס יובל למפל
  מנהל הדרכה
 • מהנדס יהודה כפיר
  פיתוח תכניות הדרכה
 • ענת ענתבי
  מדיה ודיגיטל
 • תמר טריטקוב
  רכזת הדרכה
 • סיוון פרץ
  אדמיניסטרציה
 • לביאה ברומברג
  ליווי פרויקטים
 • רחלה רזניק
  מכירות