ועדת היגוי

אמיר אלפרוביץ

יגאל גוברין

ישראל דוד

אדי קורן

איתי לויתן

מיקי גרונסקי

עמי פורן