קול קורא להגשת תקצירי הרצאות לכנס ה-14

חברות וחברי איגוד, מהנדסות ומהנדסים יקרים,

הכנס ה-13 לבנייה ותשתיות של איגוד המהנדסים יוצא לדרך.
כמידי שנה יפגשו בכנס החברתי והמקצועי הגדול ביותר בענף למעלה מ-3,000 מהנדסות ומהנדסים, אנשי מקצוע בכירים ומקבלי ההחלטות.

הכנס השנה יתמקד במחסור הדיור לצד הפער שנוצר במלאי התשתיות הפיזיות – כלכליות בישראל, הדורשים מציאת פתרונות רגולטורים, כלכליים והנדסיים. בהתאם לכך נדון בין היתר, בהיבטים השונים של התכנית האסטרטגית לפיתוח תשתיות לטווח ארוך, עיצוב פני העתיד, חדשנות בתשתיות ומציאת פתרונות לאתגרים ההנדסיים, שינויים רגולטורים לקידום הוספת יחידות דיור והשקעה בתשתיות, התמודדות עם מבנים מסוכנים וישנים והיערכות לרעידת אדמה.

אנו גאים בכך שהכנס של איגוד המהנדסים נותן במה איכותית ומקצועית למהנדסים ולמהנדסות ויוצר שיתוף ידע פורה ומרתק בכ-100 הרצאות המתנהלות ב-6 מסלולים מקבילים.
אנו מזמינים אתכם להיענות לקול הקורא ולשלוח לנו תקצירים להרצאות העוסקות בנושאים העומדים במוקד הכנס וכן בנושאים אחרים העוסקים בתחומי הליבה של ענף ההנדסה. היענותכם לקול הקורא תהפוך את אירוע הכנס גם השנה לאיכותי ומשכיל.

 

נתראה בכנס
שלכם,

מהנדס דניאל רוד
יו"ר הכנס

מהנדס יגאל גוברין
יו"ר האיגוד

חברות וחברי איגוד, מהנדסות ומהנדסים יקרים,
 
הכנס ה-14 לבנייה ולתשתיות של איגוד המהנדסים
אשר יעסוק השנה בנושא "מדינה צפופה, ערים צפופות" – יוצא לדרך!כמידי שנה יפגשו בכנס החברתי והמקצועי הגדול ביותר בענף כ- 3,500 מהנדסות ומהנדסים, אנשי מקצוע בכירים ומקבלי ההחלטות.

במסגרת הכנס, לצד עיסוק בליבת העשייה השוטפת, נעסוק באתגרי הצפיפות שעומדים לפתחנו תוך הבנה כי אוכלוסיית ישראל עתידה להכפיל את גודלה.
נעסוק בצד ההנדסי של פתרונות הצפיפות ובין היתר, פתרונות דיור, פתרונות תחבורה, שימוש בתת הקרקע, בשטחי הים, תיעוש הבניה, חדשנות בבניה,איכות החיים ועוד.

אנו גאים בכך שהכנס של איגוד המהנדסים נותן במה איכותית ומקצועית למהנדסים ולמהנדסות, ויוצר שיתוף ידע פורה ומרתק בכ-100 הרצאות שמתנהלות ב-6 מסלולים מקבילים.

אנו מזמינים אתכם להיענות לקול הקורא ולשלוח לנו תקצירים להרצאות, העוסקות בנושאים העומדים במוקד הכנס, וכן בנושאים אחרים העוסקים בתחומי הליבה של ענף ההנדסה.

את התקצירים יש להעביר עד יום 11.6.2023 בדוא"ל ל- anat@engineering.org.il 
ע"ג מסמך וורד, עד עמוד אחד הכולל:

>> נושא ההרצאה
>> תיאור תמציתי של ההרצאה
>> שם המרצה
>> מקום עבודה ותפקיד
>> מייל וטלפון ליצירת קשר

 

היענותכם לקול הקורא תהפוך את אירוע הכנס גם השנה לאיכותי ומשכיל.

שלכם,

לוח זמנים להגשת התקצירים:

עד ה- 30.4.2022 –  הגשת תקצירים.

את התקצירים יש להעביר בדוא”ל ל- anat@engineering.org.il ע”ג מסמך וורד עד עמוד אחד הכולל:

>> נושא ההרצאה
>> תיאור תמציתי של ההרצאה
>> שם המרצה
>> מקום עבודה ותפקיד
>> מייל וטלפון ליצירת קשר
>> נספחים- קישורים לסרטונים / מצגות וכל אמצעי המחשה אחר 

עד סוף יוני 2022 – מתן התשובה למגישי ההגשות – כפוף להחלטת ועדת ההיגוי.
עד סוף יולי 2022 – פרסום השלד התכנית

מהנדס עשהאל גדות,
יו"ר הכנס

מהנדס יגאל גוברין,
יו"ר איגוד המהנדסים לבנייה ולתשתיות